שיווק פרויקטי "מחיר למשתכן"

תכנית 'מחיר למשתכן' הינה תכנית הדגל של ממשלת ישראל שנועדה לאפשר לזכאים חסרי דירה לרכוש דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

חברתנו מספקת סל שירותים כולל ליזמי 'מחיר למשתכן', החל משלב מיתוג ושיווק הפרויקטים וכלה בעריכת כנסי זוכים וטיפול בהם.

להלן השלבים בדרך לדירה ב"מחיר למשתכן":

1

עיון במסמכים

אנו ניתן לכם את כל המידע על הפרויקט, על הסביבה, העמדת הבניינים, תכניות הדירות, המחסנים והחניות וכל מה שתרצו לדעת על הפרויקט

2

הרשמה לתכנית "מחיר למשתכן"

פעולות אלו נעשות ישירות דרך אתר "מחיר למשתכן"

הפעולות הן כדלקמן:

  1. הוצאת אישור זכאות
  2. כניסה לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הקלדת מספר זהות וסיסמה
  3. הרשמה להגרלה לפרויקט
  4. המתנה להגרלה ולהודעה על תוצאותיה
3

הצגת הפרויקט

אנו עורכים כנסי הסברה, בהם אנו מציגים את הפרויקט, את תכניות הדירות, את עיקרי המפרט הטכני ואת עיקרי הסכם המכר.

את ההודעה על מועד הכנס ומיקומו יקבל הזוכה באמצעות פרטי הקשר שאותם השאיר בהרשמה להגרלה.

4

בחירת הדירה

הזוכים יוזמנו לבחירת דירה ע"פ מיקומם הסידורי בהגרלה. לאחר הכנס ועד למועד בחירת הדירה יהיה על הזוכה לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (רצוי לגבש מספר חלופות בחירה). עדכון סופי לגבי המלאי הפנוי יקבל הזוכה רק במועד הבחירה.

לכל זוכה יוקצבו 45 דקות, החל מהשעה אליה הוזמן הזוכה, לבחירה ולחתימה על בקשת רכישה.

במעמד בחירת הדירה חייבים להיות נוכחים כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה או נציג מטעמם המלווה בייפוי כוח נוטריוני.
אי הגעה בזמן שנקבע לפגישת בחירת הדירה תבטל את הזכות לבחירת דירה (עפ"י נהלי משרד השיכון). אחרי החתימה על בקשת הרכישה לא ניתן לשנות את הבחירה.

5

חתימה על בקשת רכישה

במעמד זה יחתמו הזוכים על טופס בקשת רכישה. הטופס יכלול את שמות הרוכשים (שמות הרוכשים חייבים להיות זהים לאלה שהחברה תקבל ממשרד השיכון), מספר הבניין, מספר הדירה, מספר הקומה, המחיר ומועד המסירה המשוער.

6

חתימה הסכם המכר

מועד החתימה על הסכם המכר ייקבע כ-10 ימים לאחר החתימה על בקשת הרכישה.

רוכש שיבקש להקדים את מועד החתימה על הסכם המכר יוכל לעשות זאת בתיאום מראש עם החברה. הסכם המכר ונספחיו נבדקים ומאושרים ע"י משרד השיכון.