ורדים באגם

היזם ורדים השקעות ונכסים
עיר מעלות
מס' יח"ד 139
אדריכל דוקוב-פולק אדריכלים