מתחם מסחר ומשרדים שלומי סנטר

היזם ורדים השקעות ונכסים
עיר שלומי