נוף הורדים

היזם ורדים השקעות ונכסים
עיר מעלות
מס' יח"ד 52 יח"ד ב-4 בנייני בוטיק
אדריכל אביבה רוטביין