מעלה הורדים

היזם ורדים השקעות ונכסים
עיר מעלות
מס' יח"ד 247
אדריכל יורי פוצ'ינסקי

הפרויקט היה בין חמשת הפרוייקטים הראשונים שיצאו במסגרת מחיר למשתכן