פסגות אלעד

היזם ברקת ישראל ואיבקו
עיר אלעד
מס' יח"ד 108
אדריכל citybee אדריכלים