עיר הים

היזם חברת אזורים
עיר חיפה
מס' יח"ד 1212
אדריכל גיורא גור אדריכלים