נופים

היזם יסודות איתנים מקבוצת יואב טל
עיר מגדל העמק
מס' יח"ד 126