נוף האגם

היזם ורדים השקעות ונכסים
עיר מעלות
מס' יח"ד 140 יח"ד (82 יח"ד שוק חופשי, 58 יח"ד מחיר למשתכן)
אדריכל דוקוב אדריכלים