הנמל 2-6

היזם ברקת ישראל ואיבקו
עיר יבנה
מס' יח"ד 97
אדריכל citybee