דרך הים 188

היזם שתית
עיר חיפה
מס' יח"ד 105
אדריכל בסנוסוף אדריכלים