אזורים צמרות

היזם חברת אזורים
עיר נהריה
מס' יח"ד 330
אדריכל שורץ-בסנוסוף אדריכלים